Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 22 maj kl. 19.00 i klubbstugan

29 APR 2019 06:19
 • Uppdaterad: 29 APR 2019 06:19

Hej och välkomna till Nynäs IKs årsmöte den 22 maj 2019 i Klubbstugan.

 Vi har några viktiga punkter att fatta beslut ut om:

 • Styrelsen kommer att förslå att vår uthyrningsverksamhet av fotbollsplanen och klubblokalen vid Bygd skall upphöra
 • Styrelsen föreslås att utökas med två medlemmar
 • Vi skall fatta beslut om hur vi skall publicera årsmötesprotokollet
 • Medlemsavgifter
  • Ålders intervall och kostnad
   • Ungdom
   • Vanlig medlem
   • Pensionär
   • Familj

 Agenda för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Upphörande av uthyrningsverksamheten vid Bygd
  2. Publicering av årsmötesprotokollet
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. Fem ledamöter till styrelsen:  varav tre stycken för en tid av två år och två stycken av en tid av ett år
  3. En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. En revisor för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. En revisor suppleant (ersättare) för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  6. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  7. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas anslagna i Klubbstugan senast en vecka för årsmötet

Välkomna!

Styrelsen genom

Göran Eriksson

Skribent: Camilla Eriksson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Nynäs IK - Friidrott
Solbuska 1
61199 Tystberga

Kontakt:
Tel: 0707973001
E-post: This is a mailto link

Se all info

Doping.png


webb-bild-rfsisu.png